Monday, January 30, 2012

Bugtong - Ang bungang isinasama sa itso

Nasa tiyan pa nang kanyang ina, kinuha at pinapag-asawa.
(Sagot - Tagalog) Ang bungang isinasama sa itso

Still in his mother's body was taken and made to marry.
(Anwer: English) Betel

The areca nut is first taken out of its covering before being
united with the betel leaf and lime.

No comments:

Post a Comment

May bugtong ka ba? Pakibahagi naman oh!