Monday, January 30, 2012

Bugtong at Sagot (Sungay)

Kahoy kong Marigundong, na sangay walang dahon.
(Sagot-Tagalog) Sungay

My tree in Marigundong (town in Cavite) has branches but no leaves.
(Anwer: English) Horn

The branching horn of a deer.

No comments:

Post a Comment

May bugtong ka ba? Pakibahagi naman oh!