Monday, January 30, 2012

Bugtong - Batingaw o Kampana

Nang hatakin ko ang baging nagkagulo ang matsing.
(Sagot-Tagalog) Batingaw o Kampana

When I pulled the vine the monkeys came around.
(Anwer: English) Bell

1 comment:

May bugtong ka ba? Pakibahagi naman oh!