Monday, January 30, 2012

Bugtong - Ang bungang isinasama sa itso

Nasa tiyan pa nang kanyang ina, kinuha at pinapag-asawa.
(Sagot - Tagalog) Ang bungang isinasama sa itso

Still in his mother's body was taken and made to marry.
(Anwer: English) Betel

The areca nut is first taken out of its covering before being
united with the betel leaf and lime.

Bugtong - kampana sa misa

Tinugtog ko ang bangka nagsilapit ang isda.
(Sagot-Tagalog) kampana sa misa


I rang the banca and the fishes came.
(Anwer: English) Bell

Banca is the canoe or boat; to strike it as with the pole is to
ring it. People called to mass by the ringing bell are likened
to fishes.

Bugtong - Batingaw o Kampana

Nang hatakin ko ang baging nagkagulo ang matsing.
(Sagot-Tagalog) Batingaw o Kampana

When I pulled the vine the monkeys came around.
(Anwer: English) Bell

Bugtong at Sagot (Sungay)

Kahoy kong Marigundong, na sangay walang dahon.
(Sagot-Tagalog) Sungay

My tree in Marigundong (town in Cavite) has branches but no leaves.
(Anwer: English) Horn

The branching horn of a deer.

Bugtong Tungkol sa Baboy

Eto na si "Nuno," may sunong na guinto.
(Sagot:Tagalog) Babuy

Here comes "Nuno" with gold on his head.
(Anwer: English) Pig

The pig is a constant scavenger and frequents the space below
latrines and privies; it is a common thing that his snout is
yellow as result of his search.

Sunday, January 29, 2012

Bugtong Tungkol sa Kalabaw

Apat na tukod, langit, at isang panghagupit.
(Sagot:Tagalog) Kalabaw

Four earth posts, two air posts and whip.
(Anwer: English) Carabao

Ano ang Bugtong?

Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang bugtong).[1] May dalawang uri ang bugtong: mga talinghaga (o enigma, bagaman tinatawag ding enigma ang bugtong), mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o ma-alegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa kalutasan, at mga palaisipan (o konumdrum), mga tanong na umaaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot.
Sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang maikling tula, madalas itong naging paisipan sa tuwing naglalaro ang mga bata.

Bugtong tungkol sa Kabag

Pantas ka man, at marunong bumasa at sumulat,
aling ibon dito sa mundo ang lumilipad ay sumususo ang anak?
Sagot: Kabag

Although you are wise and know how to read and write,
which bird in this world flies and yet suckles its young?
Answer: Bat