Sunday, January 29, 2012

Bugtong tungkol sa Kabag

Pantas ka man, at marunong bumasa at sumulat,
aling ibon dito sa mundo ang lumilipad ay sumususo ang anak?
Sagot: Kabag

Although you are wise and know how to read and write,
which bird in this world flies and yet suckles its young?
Answer: Bat

No comments:

Post a Comment

May bugtong ka ba? Pakibahagi naman oh!