Thursday, April 5, 2012

Bugtong at Sagot: Binti


Dalawang bangyasan, naghahagaran.
Sagot sa Tagalog: Binti

Two fence stakes chasing each other.
Answer in English: Legs

Bugtong at Sagot : Buhok


Tubo sa punso, walang buko.
Sagot sa Tagalog: Buhok

Sugarcane on clay, with no joints (knots).
Answer in English: Hair

Bugtong at Sagot: Daliri


Limang puno nang niyog; isa'y matayog.
Sagot sa Tagalog: Daliri

Five coconut palms; one is higher.
Answer in English: Fingers

Bugtong at Sagot: Mata at Kilay


Dalawang balahibuhin masarap pagdaitin.
Sagot sa Tagalog: Mata at kilay

Two hairy things, it's pleasant to have them meet.
Answer in English: Eyelids

Wednesday, February 8, 2012

Bugtong at Sagot - Mukha

Isang bayabas pito ang butas.
Sagot sa Tagalog: Mukha

One guava with seven holes.
Anwer in English: Face