Wednesday, February 8, 2012

Bugtong at Sagot - Bangka

Naligo ang kapitan hindi nabasa ang tiyan.
(Sagot: Tagalog) Bangka
The captain took a bath without his belly getting wet.
(Anwer: English) boat

2 comments:

May bugtong ka ba? Pakibahagi naman oh!