Wednesday, February 8, 2012

Bugtong at Sagot - Mukha

Isang bayabas pito ang butas.
Sagot sa Tagalog: Mukha

One guava with seven holes.
Anwer in English: Face

Bugtong at Sagot - Bulag ang Isang Mata

Malaon nang patay hindi maibaon at buhay ang kapit-bahay.
Sagot sa Tagalog: Bulag ang isang mata

It is a long time since it died, yet it can not be buried for its
neighbor is still alive.
Anwer in English: One blind eye

Bugtong at Sagot - Mata

1. Dalawa kong kahon buksan walang ugong.
Sagot sa Tagalog: Mata

I open my two boxes noiselessly.
Anwer in English: Eyes

2. Dalawang batong maitim malayo ang dinarating.
Sagot sa Tagalog: Mata

Two black stones which reach far.
Anwer in English: Eyes

3. Dalawang tindahan sabay na binubucsan.
Sagot sa Tagalog: Mata

Two stores are open at the same time.
Anwer in English: Eyes

Bugtong at Sagot - Tainga

Daluang balon hindi malingon.
Sagot sa Tagalog: Tainga

Two wells, of which you cannot catch sight.
Anwer in English: ears

Bugtong at Sagot - Bangka

Naligo ang kapitan hindi nabasa ang tiyan.
(Sagot: Tagalog) Bangka
The captain took a bath without his belly getting wet.
(Anwer: English) boat