Wednesday, February 8, 2012

Bugtong at Sagot - Bulag ang Isang Mata

Malaon nang patay hindi maibaon at buhay ang kapit-bahay.
Sagot sa Tagalog: Bulag ang isang mata

It is a long time since it died, yet it can not be buried for its
neighbor is still alive.
Anwer in English: One blind eye

No comments:

Post a Comment

May bugtong ka ba? Pakibahagi naman oh!